Mienie powierzone – suma ubezpieczenia 100 000 zł
Mienie powierzone – suma ubezpieczenia 100 000 zł

Informujemy ,że z dniem 15.12.2012 podniesliśmy wysokość ubezpieczenia za mienie powierzone do transport do kwoty 50000 zł.
Odpowiedzialność za mienie powierzone w celu wykonania usługi-suma ubezpieczenia 100000 zł